Контакты | Карта сайта | Размещение рекламыСделать стартовой | Добавить в закладки | RSS
Поиск по сайту
Полезное
Наши друзья
Статистика
Путеводитель по сайту » Библиотека Современника » Приключения » Долина Гнівного потоку

Добро пожаловать на портал "Библиотека Современника!"

   

Долина Гнівного потоку

Автор: Бенно Фелькнер
Серія: Світ пригод та фантастики
У при­год­ницькій повісті ”До­ли­на Гнівно­го по­то­ку” пись­мен­ник з су­час­них по­зицій роз­к­ри­ває кла­сич­ну те­му зо­ло­то­шу­кац­т­ва, ”зо­ло­тої ли­хо­ман­ки”, що в другій по­ло­вині ми­ну­ло­го століття охо­пи­ла Аме­ри­ку і лу­ною про­ко­ти­ла­ся по ціло­му світі.
Змаль­ову­ючи тяж­ку пра­цю зо­ло­то­шу­качів, по­ка­зу­ючи, як гос­по­дарі ве­ли­ко­го син­ди­ка­ту та інші шах­раї, вда­ючись до підсту­пу, пог­ра­бу­ван­ня і вбив­с­т­ва, прив­лас­ню­ють ту пра­цю, ав­тор вик­ри­ває вовчі за­ко­ни світу.

Бен­но Фель­к­нер - відо­мий су­час­ний німець­кий пись­мен­ник, тво­ри яко­го по­пу­лярні не тільки на йо­го батьківщині, в Німецькій Рес­публіці, а й да­ле­ко за її ме­жа­ми.
Літе­ра­тур­ну діяльність пись­мен­ник по­чав у 30-ті ро­ки. Він ав­тор ба­гать­ох ро­манів, повістей та оповідань. За ро­ман "Лю­ди з Кар­вен­б­ру­ха" Фель­к­нер був удос­тоєний най­ви­щої літе­ра­тур­ної відзна­ки Німеччини - Національ­ної премії.

Прочитати книжку Долина Гнівного потоку (.doc - 239.23 Kb)

Заказать бумажную версиюУважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Если вы не авторизованы на сайте, можете сделать это прямо сейчас: ( Регистрация )
 (голосов: 1)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.


| Google карта сайта
Бесплатная электронная библиотека