Контакты | Карта сайта | Размещение рекламыСделать стартовой | Добавить в закладки | RSS
Поиск по сайту
Полезное
Наши друзья
Арбалет детский купить http://sarbaletom.ru/.
Статистика
Путеводитель по сайту » Библиотека Современника » О женщинах и для них » Солодка Даруся

Добро пожаловать на портал "Библиотека Современника!"

   

Солодка Даруся

Автор: Марія Матіос
Видавництво: Львів, 2006 р.

Наклад цього ви­дан­ня закінче­но! Книж­ку Марії Матіос «Со­лод­ка Да­ру­ся» дех­то вва­жає однією з най­к­ра­щих кни­жок 2004 ро­ку.
На­пов­не­на свіжою, при­род­ною ук­раїнсь­кою мо­вою, не про­сяк­ну­та міським смо­гом (ха­ос, цинізм, пос­т­мо­дернізм…), ця книж­ка не при­му­шує зах­лоп­ну­ти її від пер­шо­го про­чи­та­но­го аб­за­цу. Вик­ли­ка­ють ува­гу і співчут­тя її ге­рої - мов­чазні, втом­лені підсту­па­ми долі газ­ди, які жи­вуть своїм відок­рем­ле­ним від всього світу жит­тям і не ско­ря­ють­ся за­не­па­ду, який за­ко­номірно при­хо­дить до їх тісних осель та за­ду­ше­них не­по­хит­ни­ми ста­ро­давніми зви­ча­ями гро­мад.
Заг­либ­лю­ючись у ду­шу се­лян­ки, яку всі лю­ди на селі вва­жа­ють бо­жевіль­ною і кли­чуть для прис­той­ності «со­лод­кою», чи­тач ми­мо­волі по­чи­нає по­ва­жа­ти не­хит­ру філо­софію «інак­шості»: ди­вак не гірший за інших, але має терпіти ли­ше об­ра­зи від своєї нез­ви­чай­ної долі.

Книжка Марії Матіос «Со­лод­ка Да­ру­ся» - це, на­сам­пе­ред, мов­ний вик­лик дис­тиль­ованій ма­ку­ла­турі, що за­по­ло­ни­ла книж­ко­вий ри­нок. Це - ук­раїнсь­ка історія 30-х - 70-х років ми­ну­ло­го століття в її бу­ко­вин­сь­ко­му і га­лиць­ко­му аре­алах.
«Драма на три жит­тя», як виз­на­чи­ла жанр «Со­лод­кої Да­русі» са­ма пись­мен­ни­ця, - мо­раль­не зас­те­ре­жен­ня-за­бо­бон про те, що історія і кож­на ок­ре­ма лю­ди­на за всіх часів і ре­жимів пов’язані од­ною пу­по­ви­ною, а гріх і йо­го спо­ку­та - яви­ща май­же осяжні, ма­теріальні.

Скачати книжку Солодка Даруся (.doc - 319.33 Kb)

Заказать бумажную версиюУважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Если вы не авторизованы на сайте, можете сделать это прямо сейчас: ( Регистрация )
 (голосов: 11)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.


| Google карта сайта
Бесплатная электронная библиотека