Контакты | Карта сайта | Размещение рекламыСделать стартовой | Добавить в закладки | RSS
Поиск по сайту
Полезное
Наши друзья
Статистика
Путеводитель по сайту » Библиотека Современника » Тег » культура

Добро пожаловать на портал "Библиотека Современника!"

   

21 июня 2008 | TatianaZ | Скачано 13378 | Образование и наука |

Автор: Олександр Пономарів
Видавництво: Либідь, Київ, 2001 р.

У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора грунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства.
Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.
Культура мови - це проблема, що так чи інакше наявна в усякій національній спільноті і буває предметом публічного обговорення та пильної уваги мовознавців, письменників, узагалі людей, небайдужих до виражальних можливостей слова або до престижу своєї мови.
Адже літературна мова в усіх народів відрізняється від розмовної, «народної», і потребує постійного дбайливого догляду, культивування.

16 июня 2008 | TatianaZ | Скачано 6909 | Образование и наука |

Автор: С.Я. Єрмоленко
Видавництво: Довіра, 2000 р.

Ви хочете правильно говорити й писати по-українському. Але не знаєте, що означає якийсь вислів або як перекласти російський зворот українською літературною мовою. Візьміть до рук цю невеличку книжечку. В ній знайдете відповіді на конкретні запитання, вона застереже вас від поширених у практиці спілкування помилок.
На відміну від багатьох неписаних правил поведінки, яких має дотримуватися освічена, культурна людина, мовні правила, серед них, зокрема, - правила літературного слововживання, наголошування слів, вибору синонімів тощо, - належать, так би мовити, до правил «писаних»: їх фіксують словники, граматики, посібники з культури мови.
Ці правила відзначаються стабільністю, стійкістю, але водночас вони динамічні, рухливі, бо відбивають закономірні процеси розвитку літературної мови.


1 марта 2008 | TatianaZ | Скачано 4293 | Образование и наука |

Автор: Л.А. Введенская
Серия «Учебники, учебные посо­бия»

Учебник написан в соответствии с образовательной програм­мой для колледжей. Он включает основные понятия культуры речи, учит навыкам бытового и делового общения; расширяет представление о русском языке, его возможностях; знакомит с особенностями звучащей речи, с невербальными средствами об­щения; обучает правилам речевого этикета.
Слово, речь - показатель общей культуры чело­века, его интеллекта, его речевой культуры. Вот по­чему овладение культурой речи, ее совершенствова­ние особенно активно начинается и продолжается в школьные годы.
Пособие «Культура речи» поможет вам: осмыслить и усвоить основные понятия куль­туры речи; приобрести навыки, необходимые для общения, бытового и делового; сделать свою речь грамотной, яркой и вырази­тельной.| Google карта сайта
Бесплатная электронная библиотека