Контакты | Карта сайта | Размещение рекламыСделать стартовой | Добавить в закладки | RSS
Поиск по сайту
Полезное
Наши друзья
Статистика
Путеводитель по сайту » Библиотека Современника » Тег » словник

Добро пожаловать на портал "Библиотека Современника!"

   

6 июля 2008 | TatianaZ | Скачано 87258 | Образование и наука |

Автор: Л. М. Полюга
Видавництво: Довіра, Київ, 2004 р.

У книзі подані антоніми різного типу, а в словникових статтях тлумачаться їх значення, наводяться зразки їхньої сполучуваності з іншими словами, антонімічні стійкі словосполучення та фразеологізми, приклади їх використання в текстах творів, висловах, відомості про антонімічну синонімію, споріднені антонімічні пари.
Окремо розглядаються антоніми префіксів, суфіксів, компонентів складних слів. Розрахований на науковців, учителів, працівників видавництв, студентів, учнів, широке коло читачів.
Однією із важливих проблем сучасності в Україні є правопис. Автор виходить з того стану, який прийнятий в усіх цивілізованих країнах - дотримуватись чинного правопису, який затверджений урядом нашої незалежної держави, щоб не вносити анархії і сприяти зниженню неграмотності, хоч цей правопис не вважає досконалим і таким, що не завжди ґрунтується на національній основі.

3 июля 2008 | TatianaZ | Скачано 50403 | Образование и наука |

Автори: В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз
Видавництво: «Довіра», 2004 р.

Це перше ґрунтовне видання, що відображає малодосліджену сторінку сучасної української мови - фразеологічну антонімію. У словникових статтях представлені не лише фразеологізми-антоніми, але й тлумачиться їх значення, наводяться синоніми кожного фразеологічного антоніма. Значення ідіом ілюструють влучні цитати з творів українських письменників.
Розрахований на широке коло користувачів: науковців, учителів, працівників видавництв, студентів, учнів.
Природа фразеологічної антонімії до сьогодні залишається малодослідженою, зокрема в україністиці. Причини, через які явище фразеологічної антонімії залишається поза увагою мовознавців, закладені у властивостях самих фразеологізмів: по-перше, фразеологічні одиниці, на відміну від лексем, не тільки називають предмети об'єктивної дійсності, а й дають їм суб'єктивну оцінку; фразеологічне значення усталених конструкцій передбачає наявність конотативних одиниць, а відтак немає чітких критеріїв виявлення антонімічності фразеологізмів.

18 июня 2008 | TatianaZ | Скачано 16161 | Справочная литература |

Автор: Оксана Гаврилів
Видавництво: Апріорі, Львів, 2005 р.
Серія: Довідкове видання

Цей словник є першим німецько-українським словником лайливих слів і першою спробою систематизації українських лайливих слів загалом.
"Німецько-український словник лайливих слів" має експерементальний характер, містить понад 1000 лайливих слів і більш ніж 600 прикметників, які можуть їх супроводжувати.
Для мовознавців, перекладачів, студентів і всіх небайдужих до цього все ще табуйованого пласту лексики.
Німецько-український словник лайливих слів - це перша спроба не лише створення двомовного словника лайливих слів, але й систематизації української пейоративної (лайливої) лексики загалом.
Крім лайливих слів (понад 1000), які є іменниками і вживаються на позначенні людини словник лайливіх слів містить словник означень, які можуть підсилювати чи конкретизувати значення лайливих слів.

23 мая 2008 | TatianaZ | Скачано 16104 | Образование и наука |

Автор: А. Т. Ковальчук
Видавництво: Знання, Київ, 2006 р., друге видання

Словник фінансово-правових термінів і понять - єдине видання в Україні, в якому системно і концентровано представлена категоріальна база фондового ринку.
Ключові поняття подано на основі узагальнення вітчизняної і світової практики функціонування фондового ринку.
Словник буде корисний фахівцям з фінансового права, спеціалістам у галузі законодавства, викладачам і студентам вищих навчальних закладів відповідного фахового спрямування.
Пропонований увазі читачів словник містить визначення й тлумачення близько 8000 понять і термінів, що охоплюють таку проблематику: фінансова система держави, банківська справа, інвестування та інвестиційний аналіз, цінні папери і фондовий ринок, грошовий обіг, фінансове планування, міжнародні фінанси, теоретична і прикладна економіка та інші. Це найповніший фінансово-економічний словник українською мовою.| Google карта сайта
Бесплатная электронная библиотека